Hymn: Au, e Ihu

default-audio_1_0.gif

The Māori Battalion with the 2NZEF recorded a Christmas programme from the Middle East on 15 October 1942. 

This is part of the hymn “Au, e Ihu” sung for the occasion by members of the Māori Battalion.

Au, e Ihu, tirohia
Arohaina iho rā
Whakaaetia ake āu
Ki tōu uma piri ai
I te wā e awhi ai
Ēnei ngaru kino nei
I te wā e keri ai
Enei āwhā kaha mai
Āmine

Reference:

Sound file from Ngā Taonga Sound & Vision. Any re-use of this audio is a breach of copyright.

Submitter:
Submitted by mbadmin on

Takupu (0)