Hon Dr Pita Sharples at launch of Māori Battalion website pt 1

sharples.jpg

Speech by Hon Dr Pita Sharples, Minister of Māori Affairs, at the launch of the 28th Māori Battalion website at Parliament, 6 August 2009: part 1. He is introduced by Matt Te Pou.

Note the transcript below is only for the last two minutes of this sound recording. See Part 2 of Hon Dr Sharple's speech here.

Transcript

Tēnā koutou ngā mōrehu o te Rōpū Rua Tekau mā Waru, koutou kua takihoki mai i te mura o te ahi, a, koutou ko ō koutou hoa i hinga i tāwāhi, e maumahara tonutia ana.

Kua huihui mai tātou i tēnei rā ki te whakamānu i tētahi taonga, i waiho iho mai i a koutou ki ngā uri whakatipu. He taonga whakahirahira, hikohiko, nō te ao hou.

Me mihi ki te hunga i āwhina i a koutou ki te hanga i te pae tukutuku nei.  Ngā tari kāwanatanga – Te Puni Kōkiri, Te Manatū Taonga, Te Puna Mātauranga, Te Tāhūhū o te Mātauranga. Ngā Whare Taonga hoki, ngā whare pupuri kōrero, whakaāhua, pikitia tawhito. Ki ngā pūkenga rangahau, ngā tohunga rorohiko, koutou katoa, ka nui ngā mihi.

Otirā nā koutou ngā mahi i mahi, pakeke mā, nō koutou ngā kōrero. Nā koutou tēnei taonga i tuku iho mai.

Ka kitea ngā whakaāhua o ngā tama toa i haere whakahīhī atu ki te pakanga, ka rangona anō ngā reo kōrero, reo waiata, ngā haka i hakaina mai i te pae o te riri i tērā wā, ka pakarū mai te tangi o te ngākau ki a koutou, ki ō koutou hoa hōia, hoa rangatira, whaiāipo, ki ō koutou mātua kua roa nei e mate ana, ki ō koutou whānau. He ao kē tērā, e kore e hoki mai.

Kei te whakaaro hoki au mō ngā whakatipuranga, mō ngā mokopuna e tū ana i ō rātou mana Māori i ēnei rā, e titiro ake ana ki ō rātou tīpuna hei tauira mō rātou. Ko koutou ērā, pakeke mā. Ko koutou hei tauira mō mātou.

Nā koutou ka tū whakahīhī mātau o tēnei reanga.  Tēnā tātou.

 

Reference:

Recording by Ministry for Culture and Heritage. Transcript from Beehive.govt.nz

Photographer: Roihana Nuir, TPK.

Submitter:
Submitted by mbadmin on

Comments (0)